Sprzedaż

 

Dyrektor Handlowy

Małgorzata Jagiełło

 
 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Krzysztof Sitkowski

 
 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Ewa Zdybicka

 
 

Dział Sprzedaży i Marketingu

Aleksandra Maziarska

 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie rozróżniamy rodzaje cementów workowanych w ofercie ODRA i jakie jest ich zastosowanie?

Cement błyskawiczny CEM I 42,5R - Jego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki, który stanowi 95-100%. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością wczesną co powoduje, że można ten cement stosować w obniżonej temperaturze otoczenia. Charakteryzuje się przyspieszonym czasem wiązania.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej wytrzymałości BWW,
 • produkcja prefabrykatów drobno i wielkogabarytowych,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • produkcja zapraw cementowych oraz cementowo – wapiennych (murarskie, tynkarskie),
 • budownictwo drogowe oraz mostowe,
 • beton samozagęszczalny SCC,
 • produkcja elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych: ściany , stropy, wieńce , nadproża , schody, posadzki, wylewki, gładzie, fundamenty.

Cement budowlany CEM II /B-M (V-LL) 32,5R - oprócz klinkieru portlandzkiego stanowiącego 65 – 79% w jego skład wchodzą również inne składniki mineralne takie jak: popiół lotny krzemionkowy oraz kamień wapienny w łącznej ilości 21 – 35%. Cement ten charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C40/50 i wyższych,
 • produkcja prefabrykatów drobno i wielkogabarytowych,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,
 • produkcja zapraw cementowych oraz cementowo – wapiennych (murarskie, tynkarskie),
 • chudy beton na podbudowy konstrukcji nośnych.

Cement techniczny CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA - oprócz klinkieru portlandzkiego stanowiącego 35 – 50% w jego skład wchodzi granulowany żużel wielkopiecowy w ilości 50 – 65%. Cement z uwagi na oznaczenie HSR, LH, NA należy do grupy cementów specjalnych, które charakteryzują się wysoką odpornością na agresję chemiczną, niskim ciepłem hydratacji oraz niską zawartością tlenków alkalicznych. Dzięki odporności chemicznej doskonale sprawdzi się przy produkcji betonów narażonych na działanie kwasów humusowych oraz siarczanów - wszelkie prace fundamentowe. Niskie ciepło hydratacji oraz niski skurcz pozwalają na zastosowanie cementu do budowy masywnych konstrukcji betonowych. Należy ograniczyć jego stosowanie w warunkach obniżonych temperatur, gdyż charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości oraz wolnym czasem wiązania co oznacza, że wykorzystując ten cement w okresach obniżonych temperatur należy chronić konstrukcję wykonaną na bazie tego cementu przed utratą ciepła. Przez długi czas beton musi być poddawany odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym – ochrona termiczna konstrukcji.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów do budowy konstrukcji masywnych,
 • betony fundamentowe,
 • betonowanie w warunkach wysokich temperatur (okres letni)
 • beton do budowy konstrukcji hydrotechnicznych,
 • beton samozagęszczalny SCC,
 • betony i zaprawy barwione,
 • betony o wysokiej odporności na agresję chemiczną,
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele),
 • jastrychy,
 • stabilizacja gruntu i podbudowy dróg.

Jaki cement wybrać? Czym różnią się od siebie cementy CEM I, CEM II, CEM III

Kupując cement, należy zwrócić uwagę na: czas wiązania, szybkość narastania wytrzymałości w czasie i odporność na oddziaływanie środowisk agresywnych. Należy mieć na uwadze przeznaczenie cementu - do czego zostanie wykorzystany, jakie będą gabaryty elementu z niego wykonanego, w jakim okresie nastąpi jego wykorzystanie (warunki temperaturowe), w jakim czasie zostanie zabetonowany element – urabialność betonu (przez jaki czas chcemy aby beton pozostawał plastyczny)- co wiąże się z doborem cementu o odpowiednim czasie wiązania.

Różnice pomiędzy cementami:

cement błyskawiczny CEM I 42,5R – Cementy portlandzkie wyróżniają się bardzo wysoką wytrzymałością wczesną oraz przyspieszonym czasem wiązania. Doskonale sprawdzają się podczas prowadzenia prac w obniżonych temperaturach. Betonowanie przy użyciu tego cementu pozwala na szybsze rozszalowanie elementu. Cement świetnie sprawdza się przy produkcji drobnowymiarowych wyrobów typu bloczki betonowe, kostka brukowa -czyli wszędzie tam gdzie potrzebne jest uzyskanie wysokiej wytrzymałości wczesnej. Optymalny zakres stosowania od +3oC do + 20oC . Wykonany element należy Chronić przed niekorzystnymi warunkami (słońce, mróz, wiatr) przez okres minimum 3 dni.

cement budowlany CEM II /B-M (V-LL) 32,5R – Cementy portlandzkie posiadające w składzie popioły lotne charakteryzują się bardzo dobrym przyrostem wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania. Dodatek popiołu w cemencie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej. Mieszanki betonowe oraz zaprawy wykonane przy zastosowaniu cementów popiołowych charakteryzują się bardzo dobrą urabialnością, co przekłada się na komfort pracy. Udział popiołu lotnego w składzie cementu ma korzystny wpływ na zapobieganie powstawaniu rys skurczowych oraz wykwitów węglanowych. Optymalny zakres stosowania od +5oC do + 30oC . Wykonany element należy Chronić przed niekorzystnymi warunkami (słońce, mróz, wiatr) przez okres minimum 7 dni.

cement techniczny CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA - Cementy hutnicze charakteryzują się szeregiem korzystnych właściwości, które wyróżniają je spośród innych rodzajów cementów. Są to spoiwa wysoce odporne na działanie środowiska agresywnego chemicznie, wykazujące wysokie wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania, niskie ciepło hydratacji i mały skurcz. Te cechy pozwalają na wykorzystanie tych cementów przede wszystkim do betonów masywnych, w budownictwie hydrotermalnym, morski i mostowym, do konstrukcji betonowych wykonywanych w podwyższonych temperaturach (powyżej 20oC), do budowy oczyszczalni ścieków i zaczynów iniekcyjnych.

Zmniejszona zawartość portlandytu i uwodnionego glinianu wapnia a zwiększona porowatość żelowa i zawartość faz C-S-H powodują, że stwardniały zaczyn cementu hutniczego wykazuje bardzo wysoką odporność na korozję chemiczną.

Cementy hutnicze cechuje zdecydowanie wolniejsza dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania niż cementy portlandzkie. Im większy jest udział żużla, tym większy jest spadek wytrzymałości wczesnej. W dłuższych okresach dojrzewania sytuacja radykalnie się zmienia. W związku ze wzrostem reakcji chemicznej żużla wytrzymałość cementów wyraźnie przewyższa wytrzymałość cementów portlandzkich, szczególnie po 90 dniach twardnienia. Optymalny zakres stosowania od +5oC do + 30oC . Wykonany element należy Chronić przed niekorzystnymi warunkami (słońce, mróz, wiatr) przez okres minimum 7 dni.

Na co zwrócić uwagę kupując cement workowany?

Zawsze należy zwrócić uwagę na odpowiednie oznaczenie cementu. Zalecamy zakup cementu oznaczonego symbolem CE lub znakiem budowlanym B – wyroby oznaczone znakiem CE są bezpieczne i dopuszczone do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej, znakiem B – tylko w Polsce. Dodatkowym atutem jest znak Pewny Cement, który znajduje się na workach z cementem czołowych Producentów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Cementu. Na opakowaniu powinna być również informacją wg jakiej normy został wyprodukowany cement. Norma dla cementu: PN-EN 197-1. Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zamieszczone na opakowaniu takie jak: data produkcji, termin gwarantowanego utrzymania parametrów cementu były czytelne.

Czy cementy (workowane w naszej ofercie) różnią się kolorem?

Należy pamiętać, że barwa cementu nie jest właściwością określaną przez normę. Zależy głównie od rodzaju surowców użytych do jego produkcji . Cementy o dużej zawartości klinkieru portlandzkiego cement błyskawiczny CEM I 42,5R posiadają ciemnoszarą barwę. Cementy z zawartością granulowanego żużla wielkopiecowego charakteryzują się jaśniejszą barwą. Im większy udział granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie cementu tym jaśniejsza barwa cementu. Cementem charakteryzującym się najjaśniejszą barwą jest cement techniczny CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA. Cementy z  popiołem lotnym charakteryzują się barwą ciemnoszarą powodowaną częściami niespalonego węgla. Najciemniejszą barwą charakteryzuje się cement budowlany CEM II /B-M (V-LL) 32,5R.