Zintegrowany System Zarządzania i EMAS

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

W 2004 wdrożyliśmy w Cementowni ODRA Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. Zbudowaliśmy go w oparciu o wymagania norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz PN-ISO 45001 i stale go udoskonalamy. W ramach Systemu zarządzamy kluczowymi procesami dotyczącymi jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy w sposób całościowy, co gwarantuje produkcję cementu spełniającego wymagania naszych klientów przy jednoczesnej trosce o pracowników i środowisko naturalne. 

certyfikatTuv
Certyfikat ISO
polityka
Polityka Systemu Zarządzania

tuv_logo

 

 

EMAS

Od 2014 należymy do grona firm, które wdrożyły unijny system certyfikacji środowiskowej funkcjonujący w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Wymagania standardu EMAS dają nam wytyczne i zbiory dobrych praktyk, które  porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska, optymalizują ponoszone koszty i efektywność zarządzania energią i zasobami. System ekozarządzania i audytu EMAS to także wiarygodny system raportowania oddziaływań organizacji na środowisko, który ułatwia prowadzenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami.

logo-emas-pl-2-16-004-50-638769cdebf2b

logo-pc-pomarancz-63876af1d4a24

W roku 2017 uzyskaliśmy prawo do oznaczania wyrobów znakiem jakości „Pewny Cement”. Znak ten przyznawany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu jest dowodem spełnienia najwyższych norm i specyfikacji technicznych dotyczących parametrów cementu na wszystkich etapach produkcji.