CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Cement hutniczy

Skład

 • klinkier portlandzki w ilości 35-50%
 • granulowany żużel wielkopiecowy w ilości 50-65%
 • składniki drugorzędne w ilości 0-5%
 • regulator czasu wiązania – siarczan wapnia

Charakterystyka

 • gęstość właściwa 3,02 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 33,1 dm3
 • ciężar nasypowy 1,33 t/m3
 • wysoka odporność na agresję chemiczną
 • niski skurcz
 • niskie ciepło hydratacji
 • niska zawartość alkaliów
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej

Zastosowanie

 • beton towarowy wg PN-EN 206-1
 • beton samozagęszczalny SCC
 • betony fundamentowe
 • beton na konstrukcje masywne
 • betony i zaprawy barwione
 • beton na konstrukcje hydrotechniczne
 • betony o wysokiej odporności na agresję chemiczną
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele)
 • stabilizacja gruntu i podbudów dróg
 • jastrychy

Spełnia wymagania

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – część 2: Ocena Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” 
WYMAGANIA wg PN-EN 197‑1 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach MPa ≥ 10,0
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 42,5 ≤ 62,5
Czas wiązania (początek) min ≥ 60
Stałość objętości mm ≤ 10
Strata prażenia % ≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna % ≤ 5,0
Zawartość siarczanów (jako SO3) % ≤ 4,0
Zawartość chlorków % ≤ 0,10
Zawartość chromu Cr(VI) ppm ≤ 2,0
Ciepło hydratacji po 41 h J/g ≤ 270

 

Wymagania wg PN-B-19707 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Odporność na agresję siarczanową % ≤ 0,5
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) % ≤ 1,1