CEM II/B-S 42,5 N-NA

Cement portlandzki żużlowy

Skład

 • klinkier portlandzki w ilości 65-79%
 • granulowany żużel wielkopiecowy w ilości 21-35%
 • składniki drugorzędne w ilości 0-5%
 • regulator czasu wiązania – siarczan wapnia

Charakterystyka

 • gęstość właściwa 3,06 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 32,7 dm3
 • ciężar nasypowy 1,38 t/m3
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
 • wydłużony czasy wiązania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niska zawartość alkaliów
 • niski skurcz
 • dobra urabialność
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną
 • jasna barwa

Zastosowanie

 • beton towarowy wg PN-EN 206-1
 • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane
 • betony fundamentowe
 • beton na konstrukcje hydrotechniczne
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele)
 • stabilizacja gruntu i podbudów dróg
 • zaprawy budowlane „murarskie i tynkarskie”
 • „chudy” beton na podbudowy konstrukcji nośnych

Spełnia wymagania

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – część 2: Ocena Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych”
 • normy PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” 
WYMAGANIA wg en 197-1 JEDNOSTKA WARTOŚĆI WYMAGANE
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach MPa ≥ 10,0
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 42,5  ≤ 62,5
Czas wiązania (początek) min ≥ 60
Stałość objętości mm ≤ 10
Zawartość siarczanów (jako SO3) % ≤ 3,5
Zawartość chlorków % ≤ 0,10
Zawartość chromu Cr(VI) ppm ≤ 2,0

 

Wymagania wg PN-B-19707 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) % ≤ 0,8