Proces produkcji cementu

Wydobycie surowców

Cementownia ODRA posiada własną kopalnię odkrywkową położoną w bliskim sąsiedztwie zakładu w której wydobywane są wapienie i margle kredowe. Jako jedyni posiadamy tzw. złoże zupełne nie wymagające stosowania dodatków korygujących innych niż dodatki żelazonośne.

kopalnia_odkrywkowa
Kopalnia odkrywkowa

 

Kruszenie i Transport

Kamień w kopalni wydobywany jest metodą mechaniczną. Następnie kruszony jest na miejscu przez mobilną kruszarkę i transportowany przenośnikami taśmowymi do mobilnych zbiorników znajdujących się przed młynem surowca.

zaladunek
Kruszenie surowca

 

Suszenie i mielenie surowców

W młynie kulowym następuje suszenie oraz mielenie kamienia do postaci bardzo drobno zmielonej mąki wapiennej. Proces suszenia wykorzystuje gazy odlotowe z pieca obrotowego. Gotowa mączka transportowana jest do zbiorników homogenizacyjnych.

młyn
Młyn kulowy surowca

 

Homogenizacja

W specjalnie wyposażonych silosach , które umożliwiają ujednorodnienie surowca przygotowywany jest zestaw surowcowy do wypału klinkieru portlandzkiego. To jedna z ważniejszych operacji procesu produkcji cementu, gdyż odpowiednie proporcje oraz skład mąki surowcowej mają znaczący wpływ na jakość otrzymywanego z niej klinkieru portlandzkiego.

20220614_104444
Silosy do homogenizacji

 

Wypalanie klinkieru 

Mąka wapienna poddawana jest procesowi podgrzewania w czasie którego zachodzą pierwsze przemiany chemiczne. Następnie materiał trafia do pieca obrotowego pracującego metodą suchą. W strefie spiekania temperatura surowca osiąga 14500C, przekształcając się z ciała stałego w ciekłe, a następnie po spieczeniu uzyskuje znów postać stałą z nowymi właściwościami. Powstały w ten sposób gorący klinkier poddawany jest intensywnemu chłodzeniu a następnie transportowany na hale magazynowe.

piec
Piec obrotowy

 

Mielenie cementu

Proces mielenia odbywa się w młynach kulowych, w których rozdrobnienie następuje w wyniku zderzenia stalowych kul. Klinkier rozdrobniony zostaje wraz z dodatkami takimi jak: żużle wielkopiecowe, popioły lotne oraz rea-gipsy w efekcie czego powstaje produkt końcowy, którym jest cement.

20220614_105320
Młyny kulowe cementu

 

Przechowywanie, pakowanie i wysyłka

Cement transportowany jest pneumatycznie do silosów magazynowych, z których kierowany jest zarówno do terminali załadunkowych luzem, załadunek na wagony jak również do składów pakowania (worki).

20220614_105632
Silosy magazynowe cementu

 

20220614_110148
Maszyna do pakowania cementu workowanego

 

20220614_110446
Magazyn palet

20220614_110759
Załadunek cementu luzem