CEM I 42,5 R

Cement portlandzki

Skład

 • klinkier portlandzki w ilości 95-100%
 • składniki drugorzędne w ilości 0-5%
 • regulator czasu wiązania – siarczan wapnia

Charakterystyka

 • gęstość właściwa 3,10 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 32,3 dm3
 • ciężar nasypowy 1,42 t/m3
 • szybki przyrost wytrzymałości
 • wysokie ciepło hydratacji
 • wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa

Zastosowanie

 • beton wysokiej wytrzymałości – BWW
 • beton samozagęszczalny SCC
 • beton zwykły, towarowy wg EN 206-1 klasy C16/20 i wyższych
 • beton na prefabrykaty wibroprasowane np. betonowa kostka brukowa
 • beton na konstrukcje i elementy monolityczne
 • zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne: „murarskie i tynkarskie”

Spełnia wymagania

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych”
WYMAGANIA wg EN 197-1 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach MPa ≥ 20,0
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 42,5 ≤ 62,5
Czas wiązania (początek) min ≥ 60
Stałość objętości mm ≤ 10
Strata prażenia % ≤ 5,0
Pozostałość nierozpuszczalna % ≤ 5,0
Zawartość siarczanów (jako SO3) % ≤ 4,0
Zawartość chlorków % ≤ 0,10
Zawartość chromu Cr(VI) ppm ≤ 2,0