Produkujemy

Cement

od ponad 100lat

worki

Nasza oferta

obejmuje

Cement workowany

Cement budowlany CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami urabialności i plastyczności świeżej mieszanki betonowej a także niską wodożądnością. Można go stosować do większości prac budowlanych w szczególności do wytwarzania betonu zwykłego ale również do przygotowywania zapraw murarskich i tynkarskich.

Cement workowany

Cement specjalny CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie siarczanów i kwasów humusowych przez co wykorzystywany jest w warunkach podwyższonej agresji chemicznej czyli najczęściej do prac fundamentowych. Ze względu na niskie ciepło hydratacji może być używany w niskich temperaturach.

Cement workowany

Cement murarski MC 22,5 X

Stosuje się do przygotowywania wysokiej jakości zapraw murarskich i tynkarskich. Takie zaprawy charakteryzują się dużą urabialnością i plastycznością. Cement murarski można stosować jako podbudowa pod beton lub kostkę brukową a także jako warstwa uzupełniająca i wypełniająca. Nie należy go stosować do produkcji betonów zbrojonych.

Cement workowany

Cement błyskawiczny CEM I 42,5 R

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością wczesną i szybkim wiązaniem. Z uwagi na te cechy jest wykorzystywany do produkcji prefabrykatów. Poza tym stosuje się go do produkcji betonów SCC i komórkowych a także w budownictwie komunikacyjnym.

Cement luzem

Cement Portlandzki CEM I 42,5 R

Cement Portlandzki CEM I 42,5 R główne zastosowanie znajduje w budownictwie komunikacyjnych, w szczególności do budowy drogowych i mostowych obiektów inżynierskich, nawierzchni dróg betonowych, placów postojowych i manewrowych oraz prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetonowych i sprężonych stosowanych w budowie dróg i mostów.

Cement luzem

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5 R

Cement mający zastosowanie głównie do wykonywania konstrukcji masywnych, fundamentów, prefabrykowanych elementów żelbetonowych i betonowych, nawierzchni drogowych, betonów samozagęszczalnych SCC, do stabilizacji gruntu oraz produkcji zapraw.

Cement luzem

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5 R-NA

Cement portlandzki żużlowy wyróżnia się klasą wytrzymałości 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Stosowany głównie w inżynierii komunikacyjnej przede wszystkim do wykonywania konstrukcji mostowych, elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetonowych, betonów samozagęszczalnych, nawierzchni drogowych oraz stabilizacji gruntu i produkcji zapraw.

Cement luzem

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Cement portlandzki wieloskładnikowy charakteryzuje się umiarkowanym ciepłem hydratacji oraz umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości wczesnej na ściskanie. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, co umożliwia zminimalizowanie zastosowania wapna hydratyzowanego.

Cement luzem

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

Cement przeznaczony głównie do wykonywania konstrukcji masywnych, fundamentów, elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetonowych, nawierzchni drogowych, betonów samozagęszczalnych SCC, betonów odpornych na korozję chemiczną oraz do stabilizacji gruntu.

Cement luzem

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Cement charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i niskim ciepłem hydratacji, co praktycznie eliminuje powstawanie rys skurczowych. Cement hutniczy wykazuje zwiększoną odpornością na agresję chemiczną wynikającą z uszczelniających właściwości dodatku żużla.

Cement luzem

Cement murarski MC 22,5 X

Dzięki odpowiednio dobranej ilości klinkieru portlandzkiego cement charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości normowej na ściskanie. Zaprawa na jego bazie posiada doskonałe właściwości użytkowe. Posiada bardzo dobrą urabialność i plastyczność, poprawiając zdolność jej rozpływu a także wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.