CEM II/A-S 42,5 R

Cement portlandzki żużlowy

Skład

 • klinkier portlandzki w ilości 80-94%
 • granulowany żużel wielkopiecowy w ilości 6-20%
 • składniki drugorzędne w ilości 0-5%
 • regulator czasu wiązania – siarczan wapnia

Charakterystyka

 • gęstość właściwa 3,08 g/cm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 32,5 dm3
 • ciężar nasypowy 1,39 t/ m3
 • znaczna dynamika narastania wytrzymałości na początku jak i w dłuższym okresie dojrzewania
 • ograniczony skurcz
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego

Zastosowanie

 • beton towarowy wg normy PN-EN 206
 • betony posadzkowe, architektoniczne i samozagęszczalne
 • prefabrykowane elementy infrastruktury kanalizacyjnej
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane
 • zaprawy budowlane „murarskie i tynkarskie”

Spełnia wymagania

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – część 2: Ocena Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych”
WYMAGANIA wg EN 197-1 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Wytrzymałość na ścisknanie po 2 dniach MPa ≥ 20,0
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach  MPa ≥ 42,5  ≤ 62,5
Czas wiązania (początek) min ≥ 60
Stałość objętości  mm ≤ 10
Zawartość siarczanó (jako SO3) % ≤ 4,0
Zawartość chlorków % ≤ 0,10
Zawartość Chromu Cr(VI) ppm ≤ 2,0