Ślad węglowy cementu

shutterstock_296607524_right Czym jest ślad węglowy cementu?

Ślad węglowy cementu to całkowita ilość gazów cieplarnianych  emitowana podczas pełnego cyklu życia cementu. Oblicza się ją uwzględniając każdą fazę produkcji począwszy od wydobycia czyli surowca w kopalni, kończąc na transporcie do betoniarni lub indywidualnego klienta. Ilość gazów podaje się zwykle w tonach emitowanych w ciągu roku.

Dlaczego powinnyśmy go znać?

Długo nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że każdy z nas zostawia na Ziemi swój specjalny ślad. Dopiero w obliczu niekorzystnych zmian klimatu, uświadomiliśmy sobie, że nie jest to wyłącznie problem przyszłych pokoleń.

Dlatego swój ślad węglowy musi znać każdy z nas aby wiedzieć co z nim zrobić.

Ślad węglowy jest terminem stosowany na całym świecie, dzięki czemu możliwe jest porównanie wpływu na środowisko naturalne poszczególnych osób, produktów czy przedsiębiorstw. shutterstock_296607524_left

Jak obliczyć ślad węglowy cementu?

Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normami PN-EN 15804, PN-EN 16908, PN-EN ISO 14025, PN-EN ISO 14040 oraz zasadami kategoryzacji wyrobów ITB PCR-A. Deklarowana jednostka odniesienia to 1 kg cementu (CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV, CEM V) wyprodukowanego w Polsce.

 

Ile wynosi ślad węglowy?

uśredniony ślad węglowy netto [t CO2/t cementu]
POLSKA EUROPA
CEM I CEM II CEM III CEM I
0,710 0,571 0,405 0,803

 

Deklaracja środowiskowa EPD

Świadectwo nr 116/2020 Deklaracji Środowiskowej III typu

swiadectwo III