Dostawcy

Jako odbiorca towarów i usług dbamy, aby dostarczane materiały do produkcji i realizowane usługi były utrzymywane na stałym wysokim poziomie. Naszym Dostawcom stawiamy wymogi w zakresie prowadzenia etycznej i uczciwej działalności, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, odpowiedzialności za jakość produktu czy usługi oraz ochronę klimatu i środowiska naturalnego.

Od Dostawców oraz od jakości oferowanych przez nich produktów lub usług zależy bowiem jakość produkowanych przez nas cementów.

Prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dla Dostawców i zapraszamy do kontaktu i współpracy.