Zrównoważony rozwój

shutterstock_2140463493

Stając w obliczu rosnącego zagrożenia związanego ze zmianami klimatu Cementownia ODRA jako priorytet stawia neutralizowanie wpływu swojej działalności na ekosystem. Jednym z najważniejszych wyzwań jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz znalezienie rozwiązań pozwalających na zahamowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Realizację tego celu upatruje w stosowaniu paliw alternatywnych, zwiększeniu zużycia w produkcji cementów innych składników niż klinkier portlandzki, ograniczania ilości odpadów, oszczędności w zużyciu energii i wody oraz wspieranie lokalnych społeczności.

shutterstock_2052056792-ai
 

NEUTRALNOŚĆ EMISYJNA

 

Jednym z najważniejszych wyzwań ostatnich lat dla przemysłu cementowego jest zmniejszenie...

Więcej

shutterstock_1978173758
 

GOSPODARKA OBIEGU
ZAMKNIĘTU

 

Dużym wyzwaniem dla Świata z jednej strony jest ubywanie surowców naturalnych, z drugiej …

Więcej

shutterstock_1608534475-ai

 

 

ŚLAD WĘGLOWY
CEMENTU

 

Każdy z nas zostawia na Ziemi swój specjalny ślad, cement również. Nazywamy go śladem węglowym...

Więcej

shutterstock_1734586073-ai (1)
 

ŚRODOWISKO
NATURALNE

 

Udało nam się bezkonfliktowo połączyć działalność przemysłową z walorami...

Więcej

shutterstock_585637646-ai

 

SPOŁECZNOŚĆ

 

Prowadząc naszą działalność przede wszystkim chcemy być dobrym sąsiadem…

Więcej

shutterstock_2151586101-ai
 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Dla nas najważniejsze jest, aby każda osoba pracująca w naszym zakładzie zawsze…

Więcej