Gospodarka obiegu zamkniętego

Dużym wyzwaniem dla współczesnego świata jest deficyt surowców naturalnych i stale rosnąca ilość odpadów. Mimo wzrostu świadomości ekologicznej wciąż zmagamy się z globalnym problemem degradacji środowiska naturalnego. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że raz wydobyte i wykorzystane w produkcji surowce nie są odnawialne, a wytworzone odpady same nie znikną. 

Odpowiedzią na te współczesne zagrożenia ekologiczne jest model gospodarki o obiegu zamkniętym będący nowoczesną koncepcją prowadzenia procesu produkcji wyrobów z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Głównym celem jest pozyskiwanie coraz większej ilości odpadów możliwych do ponownego zastosowania (niekoniecznie w tej samej formie). Dziś odpady powinny być postrzegane przez nas jako potencjalne źródło zasobów. 

Cementownia ODRA popiera cele zawarte w strategii gospodarki o obiegu zamkniętym.

Integralną częścią naszego procesu produkcji jest zagospodarowywanie, w sposób bezpieczny, materiałów innych sektorów gospodarki mających status odpadu lub produktu ubocznego.

Od wielu lat ograniczamy zużycie konwencjonalnych (nieodnawialnych) surowców naturalnych wykorzystując w procesie produkcji:

  • popioły lotne, odpad z elektrowni lub elektrociepłowni, 
  • granulowane żużle wielkopiecowe, odpad z przemysłu hutniczego, 
  • reagipsy, odpad procesu odsiarczania spalin,
  • żużle pomiedziowe, odpad z hut miedzi,
  • żużle stalownicze, produkt uboczny procesu konwertorowego,
  • wapno pokarbidowe, odpad z produkcji acetylenu,  
  • paliwa alternatywne, odpady komunalne i przemysłowe,

W procesie produkcji cementów portlandzkich aż 40% stanowią materiały pozyskane z odpadów.