Kontakt

Dane rejestrowe firmy

Cementownia „ODRA” S.A.

ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole

PeKaO S.A. II o/Opole
19124031031111000034830758

REGON 530584806
NIP 7540334783

Sąd Rejonowy w Opolu KRS 0000035256
Kapitał zakładowy 4 883 000 PLN

Adnotacja
Cementownia „ODRA” S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy zgodnie treścią treścią art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118).