Finansowe wsparcie Cementowni ODRA S.A. wydania podręcznika prof. Jerzego Wyrwała

Finansowe wsparcie Cementowni ODRA S.A. wydania podręcznika prof. Jerzego Wyrwała

Newsy

Cementownia ODRA S.A. współpracując z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską  oraz Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Nysie, od lat wspiera edukacyjne inicjatywy regionu opolskiego. W ramach współpracy udostępniamy sprzęt pomiarowo-badawczy do celów badań naukowych, organizujemy staże i praktyki dla uczniów i studentów, a także sponsorujemy stypendia za szczególne osiągnięcia oraz nagradzamy finansowo absolwentów, którzy w swoich pracach promują zastosowanie betonu w budownictwie. 

Kolejnym krokiem podtrzymującym naszą aktywność w zakresie działań proedukacyjnych jest dofinansowanie wydania książki inżyniera budownictwa, specjalizującego się w fizyce budowli i termomechanice, nauczyciela akademickiego związanego z Politechniką Opolską, prof. Jerzego Wyrwała pt. „Mechanika materiałów dla studentów budownictwa”.  Podręcznik poświęcony jest badaniom zjawisk mechanicznych zachodzących w materiałach konstrukcyjnych.

Dzięki wsparciu finansowemu Cementowni ODRA S.A. publikacja wydana została przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.  i  tym samym stała się dostępna dla szerokiego grona odbiorców, m.in. studentów, doktorantów i pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych w całej Polsce.

Wyrażamy słowa uznania dla dorobku naukowego oraz zasług dla szkolnictwa akademickiego Pana Profesora Jerzego Wyrwała oraz życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z przyszłych dokonań.