Cement murarski MC 22,5 X

(zawieszono sprzedaż od 1.01.2018)

 

SKŁAD CEMENTU

 • klinkier portlandzki w ilości 40-100%
 • popiół lotny krzemionkowy w ilości 0 – 39%
 • siarczan wapnia jako regulator czasu wiązania

CHARAKTERYSTYKA

 • gęstość właściwa 2,75 kg/dm3
 • objetość 100 kg cementu wynosi 36,4 dm3
 • ciężar nasypowy 1,37 t/m3
 • grubość warstwy zaprawy: 5 – 45 mm
 • wytrzymałość – kategoria MC 22,5 (≥ 22,5 MPa po 28 dniach)
 • wysoka plastyczność i trwałość
 • paroprzepuszczalność
 • łączenie elementów w stabilny i trwały mur

ZASTOSOWANIE

 • tynki wewnętrzne i zewnętrzne
 • zaprawy wyrównujące
 • wszelkie prace murarskie
 • wznoszenie kondygnacji nadziemnych, wszelkiego rodzaju ścian i fundamentów
 • łączenia materiałów ceramicznych, pustaków i elementów betonowych

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy europejskiej EN 413-1:2011 „Cement murarski”. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności”, w której określono definicje i skład cementów murarskich, powszechnie używanych w Europie do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich oraz do obrzutek i tynków (do oceny zgodności cementów murarskich stosowana jest norma EN 413-2:2005)
WYMAGANIA wg PN-EN 413-1 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach MPa ≥ 10,0
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach MPa ≥ 22,5 ≤ 42,5
Czas wiązania: (początek) min ≥ 60
Stałość objętości mm ≤ 10
Pozostałość na sicie 90µm % ≤ 15
Zatrzymanie wody % ≥ 75
Zawartość siarczanów (jako SO3) % ≤ 3,5
Zawartość chlorków % ≤ 0,10
Zawartość chromu Cr(VI) ppm ≤ 2,0

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty archiwalne