Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

SKŁAD CEMENTU

 • klinkier portlandzki w ilości 35-50%
 • granulowany żużel wielkopiecowy w ilości 50-65%
 • składniki drugorzędne w ilości 0-5%
 • regulator czasu wiązania – siarczan wapnia

CHARAKTERYSTYKA

 • gęstość właściwa 2,99 kg/dm3
 • objętość 100 kg cementu wynosi 33,4 dm3
 • ciężar nasypowy 1,34 t/m3
 • wysoka odporność na agresję chemiczną
 • niski skurcz
 • niskie ciepło hydratacji
 • niska zawartość alkaliów
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej

ZASTOSOWANIE

 • beton towarowy wg PN-EN 206-1
 • konstrukcje i elementy monolityczne lub prefabrykowane
 • betony fundamentowe
 • beton na konstrukcje masywne
 • beton na konstrukcje hydrotechniczne
 • betony o wysokiej odporności na agresję chemiczną
 • beton na budowle podziemne (przepusty, tunele)
 • stabilizacja gruntu i podbudów dróg
 • zaprawy budowlane „murarskie i tynkarskie”
 • „chudy” beton na podbudowy konstrukcji nośnych

CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy EN 197-1:2011 „Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy EN 197-2:2014 „Cement – część 2: Ocena zgodności”
 • normy PN-B-19707:2013-10 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” 

WYMAGANIA wg EN 197-1 JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Wytrzymałość na ściskanie: po 7 dniach MPa ≥ 16,0
Wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach MPa ≥ 32,5 ≤ 52,5
Czas wiązania: (początek) min ≥ 75
Stałość objętości mm ≤ 10
Strata prażenia % ≤ 5
Pozostałość nierozpuszczalna % ≤ 5
Zawartość siarczanów (jako SO3) % ≤ 4
Zawartość chlorków % ≤ 0,10
Zawartość chromu Cr(VI) ppm

≤ 2,0

Ciepło hydratacji po 41 h J/g ≤ 270

 

Wymagania wg PN-B-19707

JEDNOSTKA WARTOŚCI WYMAGANE
Odporność na agresję siarczanową % ≤ 0,5
Zawartość alkaliów (jako Na2Oeq) % ≤ 1,1

 

Dokumenty do pobrania

Dokumenty archiwalne