Cement luzem

Cement Portlandzki CEM I 42,5 R

Cement Portlandzki CEM I 42,5 R główne zastosowanie znajduje w budownictwie komunikacyjnych, w szczególności do budowy drogowych i mostowych obiektów inżynierskich, nawierzchni dróg betonowych, placów postojowych i manewrowych oraz prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetonowych i sprężonych stosowanych w budowie dróg i mostów.

więcej

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5 R

Cement mający zastosowanie głównie do wykonywania konstrukcji masywnych, fundamentów, prefabrykowanych elementów żelbetonowych i betonowych, nawierzchni drogowych, betonów samozagęszczalnych SCC, do stabilizacji gruntu oraz produkcji zapraw.

więcej

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5 R-NA

Cement portlandzki żużlowy wyróżnia się klasą wytrzymałości 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R). Stosowany głównie w inżynierii komunikacyjnej przede wszystkim do wykonywania konstrukcji mostowych, elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetonowych, betonów samozagęszczalnych, nawierzchni drogowych oraz stabilizacji gruntu i produkcji zapraw.

więcej

Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Cement portlandzki wieloskładnikowy charakteryzuje się umiarkowanym ciepłem hydratacji oraz umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości wczesnej na ściskanie. Zaprawy murarskie i tynkarskie wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża, co umożliwia zminimalizowanie zastosowania wapna hydratyzowanego.

więcej

Cement hutniczy CEM III/A 32,5 N-LH/HSR/NA

Cement przeznaczony głównie do wykonywania konstrukcji masywnych, fundamentów, elementów prefabrykowanych betonowych i żelbetonowych, nawierzchni drogowych, betonów samozagęszczalnych SCC, betonów odpornych na korozję chemiczną oraz do stabilizacji gruntu.

więcej

Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Cement charakteryzuje się wydłużonym czasem wiązania i niskim ciepłem hydratacji, co praktycznie eliminuje powstawanie rys skurczowych. Cement hutniczy wykazuje zwiększoną odpornością na agresję chemiczną wynikającą z uszczelniających właściwości dodatku żużla.

więcej

Cement murarski MC 22,5 X

Dzięki odpowiednio dobranej ilości klinkieru portlandzkiego cement charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości normowej na ściskanie. Zaprawa na jego bazie posiada doskonałe właściwości użytkowe. Posiada bardzo dobrą urabialność i plastyczność, poprawiając zdolność jej rozpływu a także wykazuje dobrą przyczepność do podłoża.

więcej