Ochrona środowiska

Zakład po modernizacji

Przeprowadzony w latach 1998-2000 proces modernizacji pozwolił na eliminację uciążliwości dla środowiska naturalnego w zakresie powietrza atmosferycznego, hałasu i wibracji, gospodarki wodno-ściekowej oraz degradacji terenów i gospodarki odpadami.

więcej

Inwestycje proekologiczne

Cementownia Odra S.A. ograniczyła w ostatnich latach w sposób zasadniczy oddziaływanie na środowisko. Modernizacja urządzeń oraz zmiana technologii produkcji (przejście z technologii mokrej produkcji cementu na technologię suchą), pozwoliły na znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Obecnie urządzenia muszą spełniać najostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

więcej

Planowane inwestycje

Cementownia "ODRA" S.A. nastawiona jest na nieustanne ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. W najbliższym czasie planujemy szereg inwestycji proekologicznych.

więcej