Jubileusz

W 2011 roku Cementownia „Odra” S.A. obchodziła Jubileusz 100-lecia istnienia. Jest to najstarszy w Polsce czynny zakład specjalizujący się w produkcji cementu. Obchody jubileuszu podzielone były na dwie części - uroczystą Galę w Filharmonii Opolskiej oraz Dni Otwarte w samej Cementowni.

Część oficjalna uświetniona została wizytą Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebsta oraz Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego. Zaproszenie przyjęli także konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Peter Eck oraz biskup opolski, ks. Andrzej Czaja. Łącznie w obchodach wzięło udział około 500 gości – współpracowników, klientów, dostawców, partnerów handlowych, przedstawicieli branży cementowej, świata nauki, kultury i sztuki oraz dawni pracownicy Cementowni.

Głównym bohaterem uroczystości był Hans Hugo Miebach – przewodniczący Rady Nadzorczej oraz inicjator procesu prywatyzacyjnego Cementowni w latach 90-tych. Odebrał z rąk marszałka odznakę honorową „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. W trakcie uroczystości wręczone zostały także odznaczenia państwowe i branżowe dla zasłużonych pracowników Cementowni. Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w Opolu.

Część nieoficjalna obejmowała Dni Otwarte w Cementowni. Na ten dzień Zarząd Cementowni zaprosił do swojej siedziby mieszkańców regionu, swoich kontrahentów oraz pracowników z rodzinami. Grupa przewodników oprowadzała zainteresowanych po obiekcie, zapoznając ich z przebiegiem procesu produkcji cementu oraz przedstawiając zmiany poczynione w Cementowni w ostatnich latach. Po wycieczce uczestnicy wzięli udział w festynie. Program obejmował m.in. występy górniczej orkiestry dętej z Cementowni „WARTA” S.A., występy muzyczno-taneczne zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku, konkursy dla dzieci i młodzieży, wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „100 LAT CEMENTOWNI ODRA” oraz losowanie nagród dla wszystkich uczestników.