• before

  1911r

 • 1911 r.

  W Opolu rusza Cementownia "Opole-Port", poprzedniczka Cementowni "Odry". Wyposażona w trzy piece obrotowe o dobowej wydajności 250 ton produkuje cement metodą mokrą. Wytwarza trzy rodzaje cementu o nazwach "Zenith 1", "Zenith 2" i "Zenith 3".

  zobacz szczegóły

  1911

 • 1938 r.

  Lata 30-te XX wieku stanowią czas prosperity w branży cementowej. Opolskie cementownie: "Opole-Port", "Groszowice", "Wróblin", "Silesia", "Nowa Wieś" i "Giesel" wytwarzają łącznie 800 tys. ton cementu. Sama cementownia "Opole-Port" w 1938 produkuje 200 tys. ton cementu.

  zobacz szczegóły

  1938

 • 1947 r.

  Po zakończeniu II wojny światowej przystępuje się do odbudowy kraju. W 1947 podejmuje się decyzję o przywróceniu do życia cementowni istniejących na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W bardzo zniszczonej cementowni "Opole-Port" przywracanie produkcji trwa kilka lat.

  zobacz szczegóły

  1947

 • 1948 r.

  Rusza odbudowa Cementowni "Opole-Port", zwanej później "Odrą". Rozpoczyna się porządkowanie terenu, osuszanie i rozminowywanie kamieniołomu oraz zamawianie niezbędnych do uruchomienia zakładu urządzeń. Jest to największa w tym czasie inwestycja przemysłu cementowego w Polsce.

  zobacz szczegóły

  1948

 • 1962 r.

  Lata 60-te to okres rozbudowy i unowocześniania przemysłu cementowego. "Odra" jest pionierem w nowoczesnej technologii. To tu instaluje się pierwszy w Polsce układ automatycznego sterowania przemiałem cementu a proces wypalania klinkieru jest kompleksowo zautomatyzowany. W 1974 rozpoczyna działalność Opolski Kombinat Cementowo-Wapienniczy w skład którego wchodzi Cementownia "Odra".

  zobacz szczegóły

  1962

 • 1975 r.

  Lata 70-te w polskim przemyśle cementowym to okres przyspieszonej produkcji, ale także i reforma branży. Władza postanawia zapobiec deficytowi towarów, powszechnemu marnotrawstwu, pozorowaniu pracy i niedostosowaniu asortymentu do potrzeb odbiorców. Dofinansowuje więc branżę i stawia na produkcję cementu najwyższych marek "350" i "450". W 1975 "Odra" osiąga szczytową produkcję. Wytwarza 895 tys. ton cementu.

  zobacz szczegóły

  1975

 • 1992 r.

  Przedsiębiorstwo Państwowe Cementownia "Odra" przekształca się w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.

  zobacz szczegóły

  1992

 • 1993 r.

  W ramach rządowego programu prywatyzacji przemysłu cementowego, po uzgodnieniu warunków, w tym pakietu socjalnego, firma Miebach Projektgesellschaft GmbH kupuje od Ministra Przekształceń Własnościowych pakiet kontrolny akcji. Jest to pierwsza prywatyzacja zakładu tego typu w Polsce. Cementownia otrzymuje gwarancje utrzymania ciągłej produkcji w zakładzie, przeprowadzenia kosztownej modernizacji i utrzymanie miejsc pracy.

  zobacz szczegóły

  1993

 • 1999 r.

  Rok 1999 to początek kompleksowej modernizacji Cementowni "Odra" polegającej na zmianie metody wypalania klinkieru w piecu obrotowym - z energochłonnej metody mokrej na energooszczędną metodę suchą. Wydajność pieca wynosi 1200 ton klinkieru na dobę.

  zobacz szczegóły

  1999

 • 2004 r.

  W 2004 Cementownia uzyskuje certyfikaty potwierdzające wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

  zobacz szczegóły

  2004

 • 2011 r.

  W 2011 Cementownia "Odra" obchodzi Jubileusz 100-lecia istnienia. Jest najstarszym na Opolszczyźnie i również w całej Polsce czynnym zakładem specjalizującym się w produkcji cementu. W ramach obchodów Jubileuszu Cementownia organizuje 18 czerwca po raz pierwszy w swojej historii Dzień Otwartych Drzwi. Na ten dzień Zarząd Cementowni zaprasza wszystkich zainteresowanych tym, jak wygląda ona od wewnątrz.

  zobacz szczegóły

  2011

 • 2013 r.

  Cementownia "Odra" po raz drugi otwiera się na mieszkańców Opola i okolic organizując Dzień Otwartych Drzwi. Grupa przewodników oprowadza wszystkich zainteresowanych poznaniem procesu produkcji klinkieru i cementu oraz obejrzeniem zmian poczynionych w zakładzie w ostatnich latach. Goście bawią się na festynie, którego program obejmuje występy artystyczne, konkursy dla dzieci i młodzieży i losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.

  zobacz szczegóły

  2013

 • 2014 r.

  22 kwietnia Cementownia "Odra" otrzymuje, jako 50. zakład w Polsce, certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego poprzez stosowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Przystąpienie do unijnego systemu EMAS jest deklaracją Cementowni "Odra", iż działania prośrodowiskowe traktuje na równi z innymi elementami prowadzonej działalności.

  zobacz szczegóły

  2014

 • tlo_example2

  2015 r.

  Kończy się budowa i uruchomienie instalacji umożliwiającej dozowanie paliw zastępczych do pieca obrotowego.

  zobacz szczegóły

  listek

  2015

 • tlo_example3

  2016 r.

  Rozpoczęto prace związane z rekultywacją nieczynnego wyrobiska pogórniczego "Odra I", znajdującego się między ulicą Budowlanych i Luboszycką. W ramach tych prac zostanie wykonana ścieżka dydaktyczna, której trasa pokazywać będzie walory przyrodnicze i geologiczne tego terenu.

  zobacz szczegóły

  listek

  2016

 • after

  Teraz