Deklaracja środowiskowa

W dniu 22.04.2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska umieścił Cementownię
"Odra" S.A. w rejestrze EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme), pod numerem 
PL 2.16-004-50.

Tym samym Cementownia dołączyła do prestiżowego grona firm i organizacji uprawnionych 
do posługiwania się logo EMAS, poświadczającym spełnianie najwyższych wymagań w zakresie zarządzania w ochronie środowiska (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie EMAS).

Przystąpienie do unijnego systemu EMAS jest dla Cementowni świadomą deklaracją traktowania aspektów środowiskowych na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, spełniając równocześnie wymagania określone przepisami prawa i stałego dążenia do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Zasadniczym elementem różniącym EMAS od innych systemów zarządzania jest prowadzenie otwartego dialogu
z zainteresowanymi stronami m.in. poprzez publikowanie deklaracji środowiskowej.

EMAS daje Cementowni nowoczesne metody zarządzania, ukierunkowane na osiągnięcie kolejnych celów przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska.

Sprawny system zarządzania optymalizuje koszty naszej działalności, przyczynia się do rozwoju firmy, wzrostu jej konkurencyjności i poprawy wizerunku.

Deklaracja środowiskowa