Certyfikaty

Cementownia „ODRA”  S.A. funkcjonuje w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według standardów:

  • PN-EN ISO 9001:2015,
  • PN-EN ISO 14001:2015,
  • PN-EN 18001:2004.

Wykorzystanie nowoczesnych systemów zarządzania jest jednym z celów strategicznych Cementowni. Wszystkim działaniom przyświecają dwie nadrzędne wartości: 

  • najwyższa jakość świadczonych usług,
  • troska o klienta, pracowników i środowisko naturalne.

Wszystkie działania rozwojowe wynikają z przyjętej strategii firmy. Uwzględniają:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń, hałasu oraz ilości wytwarzanych odpadów,
  • rozwój pracowników mający na celu podnoszenie świadomości w zakresie dbałości
    o środowisko oraz poprawy warunków pracy,
  • dążenie do ciągłej poprawy poziomu BHP i zgodność z przepisami prawa oraz zapobieganie wypadkom przy pracy.