781959a499399f318026e02e615395f5_1

Co warto wiedzieć o cementach

1.      Co to jest cement i do czego służy?

 Cement to spoiwo hydrauliczne o właściwościach wiążących  czyli drobno zmielony materiał nieorganiczny (otrzymywany jest z surowców mineralnych takich jak: margiel, glina czy wapień), po zmieszaniu z wodą tworzy zaczyn, który w wyniku reakcji oraz procesów hydratacji twardnieje pozostając wytrzymały oraz trwały również pod wodą. Głównym składnikiem cementu jest klinkier, który jest wytwarzany poprzez wypalanie surowców (margiel, glina, wapień) w piecu obrotowym w temperaturze 14500C. Uzyskany w ten sposób spiek jest mielony z siarczanem wapna (gipsem), pełniącym funkcję regulatora czasu wiązania.

Cement to podstawowy materiał wykorzystywany w przemyśle budowlanym zarówno jako składnik betonu, zapraw murarskich, tynkarskich, chemii budowlanej jak również stabilizacji. Wykorzystywany jest do budowy nowych obiektów oraz w pracach remontowych. Odpowiedni dobór tego surowca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.

2.     Jakie rozróżniamy klasy wytrzymałości cementów?

Klasa wytrzymałości na ściskanie określana jest po 28 dniach twardnienia. Według  normy  PN- EN 197-1  możemy wyróżnić trzy klasy wytrzymałości cementu: 

32,5 MPa

 42,5 MPa 

 52,5 MPa

Im większe liczbowo oznaczenie, tym wyższa wytrzymałość na ściskanie. 


3.     Co oznaczają symbole literowe R, N, L zamieszczone przy klasie wytrzymałości cementu?

 Oznaczenia R,N  oraz L oznaczają poziom wytrzymałości wczesnej cementu:

N – oznacza normalną wytrzymałość wczesną cementu

R – oznacza wysoką wytrzymałość wczesną cementu

L – oznacza niską wytrzymałość wczesną  tylko dla cementów CEM III

 Wytrzymałość wczesna” R”, „N” oraz „L”  towarzysząca oznakowaniu cementu na opakowaniu jest istotna z uwagi na rodzaj wykonywanych prac. Wszelkie elementy, które chcemy szybciej rozszalować lub wcześniej poddać obciążeniom powinny być wykonywane przy zastosowaniu cementu z oznaczeniem „R”. Cement z oznaczeniem wytrzymałości wczesnej „R” zalecany jest również podczas prowadzenia prac betonowych w okresach obniżonych temperatur.


4.     Co oznaczają litery A,B,C przy nazewnictwie cementów?

Cementy poszczególnych klas mają dodatkowe oznaczenia: A, B, C. Określają one – poza klinkierem – pozostałe składniki główne. Litera A oznacza najmniejszy udział dodatków. Im wyższy numer tym mniej klinkieru w składzie cementu i tym więcej dodatków. Pozostałymi składnikami głównymi poza klinkierem mogą być: S – granulowany żużel wielkopiecowy; V – popiół lotny krzemionkowy; W – popiół lotny wapienny; L,LL – Wapień; T – łupek palony; D – pył krzemionkowy; P, Q – pucolany

Zawartość powyższych dodatków nie oznacza, że są to produkty gorsze. Dodatki kształtują właściwości cementów oraz wpływają na właściwości mieszanek betonowych oraz betonu w konstrukcji.

5.     Co to są cementy specjalne i jakie oznaczenia im towarzyszą?

           Niektóre cementy posiadają oznaczenie świadczące o specjalnych właściwościach 

           cementów. które oznaczone są jako LH, HSR i NA. Oznaczenie:

·         LH oznacza cementy charakteryzujące się niskim ciepłem hydratacji (niskie ciepło hydratacji oraz niski skurcz pozwalają na zastosowanie cementu do budowy masywnych konstrukcji betonowych narażonych na zarysowanie w wyniku powstających naprężeń termicznych, cementy stosowane przy betonowaniach w wysokich temperaturach),

·         HSR – odporne na działanie siarczanów (cementy zalecane są do wykonywania konstrukcji betonowych w warunkach agresji siarczanowej, czyli narażonych na działanie siarczanów pochodzących z wód gruntowych, wody morskiej, ścieków przemysłowych oraz nawozów sztucznych).

·         NA –  niską zawartością tlenków alkalicznych (stosowane, gdy w składzie betonu może znajdować się kruszywo potencjalnie reaktywne alkalicznie. Reakcja alkaliów pochodzących z cementu  - reaktywnej krzemionki pochodzącej z kruszywa powoduje powstanie żelu krzemianu sodowo – potasowego, który absorbując wodę zwiększa objętość powodując naprężenia prowadzące do destrukcji betonu.

 Jeden cement może posiadać jedną lub wszystkie trzy cechy.


6.     Jakie rozróżniamy cementy workowane w ofercie ODRA i jakie jest ich zastosowanie?

cement błyskawiczny  CEM I 42,5R  - Jego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki, który stanowi 95-100%. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością wczesną co powoduje, że można ten cement stosować w obniżonej temperaturze otoczenia. Charakteryzuje się przyspieszonym czasem wiązania.

Zastosowanie:

·         produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C40/50 i wyższych,

·         produkcja betonów wysokiej wytrzymałości BWW,

·         produkcja prefabrykatów drobno i wielkogabarytowych,

·         betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,

·         produkcja zapraw cementowych oraz cementowo – wapiennych (murarskie, tynkarskie),

·         budownictwo drogowe oraz mostowe,

·         beton samozagęszczalny SCC,

·         produkcja elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych: ściany , stropy, wieńce , nadproża , schody, posadzki, wylewki, gładzie, fundamenty.

cement budowlany CEM II /B-M (V-LL) 32,5R - oprócz klinkieru portlandzkiego stanowiącego 65 – 79% w jego skład wchodzą również inne składniki mineralne takie jak: popiół lotny krzemionkowy oraz kamień wapienny w łącznej ilości 21 – 35%. Cement ten charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości.

Zastosowanie:

·         produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C40/50 i wyższych,

·         produkcja prefabrykatów drobno i wielkogabarytowych,

·         betonowanie w warunkach obniżonych temperatur,

·         produkcja zapraw cementowych oraz cementowo – wapiennych (murarskie, tynkarskie),

·         chudy beton na podbudowy konstrukcji nośnych.

cement techniczny CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA - oprócz klinkieru portlandzkiego stanowiącego 35 – 50% w jego skład wchodzi granulowany żużel wielkopiecowy w ilości 50 – 65%. Cement z uwagi na oznaczenie HSR, LH, NA należy do grupy cementów specjalnych, które charakteryzują się wysoką odpornością na agresję chemiczną, niskim ciepłem hydratacji oraz niską zawartością tlenków alkalicznych. Dzięki odporności chemicznej doskonale sprawdzi się przy produkcji betonów narażonych na działanie kwasów humusowych oraz siarczanów  - wszelkie prace fundamentowe. Niskie ciepło hydratacji oraz niski skurcz pozwalają na zastosowanie cementu do budowy masywnych konstrukcji betonowych. Należy ograniczyć jego stosowanie w warunkach obniżonych temperatur, gdyż charakteryzuje się umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości oraz wolnym czasem wiązania co oznacza, że wykorzystując ten cement w okresach obniżonych temperatur należy chronić konstrukcję wykonaną na bazie tego cementu przed utratą ciepła. Przez długi czas beton musi być poddawany odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym – ochrona termiczna konstrukcji.

Zastosowanie:

·         produkcja betonu towarowego klas C8/10 – C40/50 i wyższych,

·         produkcja betonów do budowy konstrukcji masywnych,

·         betony fundamentowe,

·         betonowanie w warunkach wysokich temperatur (okres letni)

·         beton do budowy konstrukcji hydrotechnicznych,

·         beton samozagęszczalny SCC,

·         betony i zaprawy barwione,

·         betony o wysokiej odporności na agresję chemiczną,

·         beton na budowle podziemne (przepusty, tunele),

·         jastrychy,

·         stabilizacja gruntu i podbudowy dróg.

 

7.      Jaki cement wybrać? Czym różnią się od siebie cementy CEM I, CEM II, CEM III

 Kupując cement należy zwrócić uwagę na przeznaczenie cementu - do czego zostanie wykorzystany, jakie będą gabaryty elementu z niego wykonanego, w jakim okresie nastąpi jego wykorzystanie  (warunki temperaturowe), w jakim czasie zostanie zabetonowany element – urabialność betonu (przez jaki czas chcemy aby beton pozostawał plastyczny)- co wiąże się z doborem cementu o odpowiednim czasie wiązania.

Różnice pomiędzy cementami:

cement błyskawiczny  CEM I 42,5R  Cementy portlandzkie wyróżniają się bardzo wysoką wytrzymałością wczesną oraz przyspieszonym czasem wiązania. Doskonale sprawdzają się podczas prowadzenia prac w obniżonych temperaturach. Betonowanie przy użyciu tego cementu pozwala na szybsze rozszalowanie elementu. Cement świetnie sprawdza się przy produkcji drobnowymiarowych wyrobów typu bloczki betonowe, kostka brukowa  -czyli  wszędzie tam gdzie potrzebne jest uzyskanie wysokiej wytrzymałości wczesnej. Optymalny zakres stosowania od +3oC do + 20oC . Wykonany element należy Chronić przed niekorzystnymi warunkami (słońce, mróz, wiatr) przez okres minimum 3 dni.

cement budowlany CEM II /B-M (V-LL) 32,5R – Cementy portlandzkie posiadające w składzie popioły lotne charakteryzują się bardzo dobrym przyrostem wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania. Dodatek popiołu w cemencie wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych mieszanki betonowej. Mieszanki betonowe oraz zaprawy wykonane przy zastosowaniu cementów popiołowych charakteryzują się bardzo dobrą urabialnością, co przekłada się na komfort pracy. Udział popiołu lotnego w składzie cementu ma korzystny wpływ na zapobieganie powstawaniu rys skurczowych oraz wykwitów węglanowych. Optymalny zakres stosowania od +5oC do + 30oC . Wykonany element należy Chronić przed niekorzystnymi warunkami (słońce, mróz, wiatr) przez okres minimum 7 dni.

cement techniczny CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA - Cementy hutnicze charakteryzują się szeregiem korzystnych właściwości, które wyróżniają je spośród innych rodzajów cementów. Są to spoiwa wysoce odporne na działanie środowiska agresywnego chemicznie, wykazujące wysokie wytrzymałości w dłuższych okresach dojrzewania, niskie ciepło hydratacji i mały skurcz. Te cechy pozwalają na wykorzystanie tych cementów przede wszystkim do betonów masywnych, w budownictwie hydrotermalnym, morski i mostowym, do konstrukcji betonowych wykonywanych w podwyższonych temperaturach (powyżej 20oC), do budowy oczyszczalni ścieków i zaczynów iniekcyjnych.

Zmniejszona zawartość portlandytu i uwodnionego glinianu wapnia a zwiększona porowatość żelowa i zawartość faz C-S-H powodują, że stwardniały zaczyn cementu hutniczego wykazuje bardzo wysoką odporność na korozję chemiczną.

Cementy hutnicze cechuje zdecydowanie wolniejsza dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania niż cementy portlandzkie. Im większy jest udział żużla, tym większy jest spadek wytrzymałości wczesnej. W dłuższych okresach dojrzewania sytuacja radykalnie się zmienia. W związku ze wzrostem reakcji chemicznej żużla wytrzymałość cementów wyraźnie przewyższa wytrzymałość cementów portlandzkich, szczególnie po 90 dniach twardnienia. Optymalny zakres stosowania od +5oC do + 30oC . Wykonany element należy chronić przed niekorzystnymi warunkami (słońce, mróz, wiatr) przez okres minimum 7 dni.

8.     Na co zwrócić uwagę kupując cement workowany?

Zawsze należy zwrócić uwagę na odpowiednie oznaczenie cementu. Zalecamy zakup cementu oznaczonego symbolem CE lub znakiem budowlanym B – wyroby oznaczone znakiem CE są bezpieczne i dopuszczone do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej, znakiem B – tylko w Polsce. Dodatkowym atutem jest znak Pewny Cement, który znajduje się na workach z cementem czołowych Producentów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Cementu. Na opakowaniu powinna być również informacją wg jakiej normy został wyprodukowany cement. Norma dla cementu:  PN-EN 197-1. Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zamieszczone na opakowaniu takie jak: data produkcji, termin gwarantowanego utrzymania parametrów cementu były czytelne.

9.     Czy cementy (workowane w naszej ofercie) różnią się kolorem?

Należy pamiętać, że barwa cementu nie jest właściwością określaną przez normę. Zależy głównie od rodzaju surowców użytych do jego produkcji . Cementy o dużej zawartości klinkieru portlandzkiego cement błyskawiczny  CEM I 42,5R  posiadają ciemnoszarą barwę. Cementy z zawartością granulowanego żużla wielkopiecowego charakteryzują się jaśniejszą barwą. Im większy udział granulowanego żużla wielkopiecowego w składzie cementu tym jaśniejsza barwa cementu. Cementem charakteryzującym się najjaśniejszą barwą  jest cement techniczny CEM III/A 42,5N-LH/HSR/NA. Cementy z  popiołem lotnym charakteryzują się barwą ciemnoszarą  powodowaną częściami niespalonego węgla. Najciemniejszą barwą charakteryzuje się cement budowlany CEM II /B-M (V-LL) 32,5R.

10.     Czy cement może się zepsuć?

Producent udziela gwarancji 120 dni dla cementów workowanych. Należy pamiętać, że niewłaściwy sposób przechowywania cementu może mieć wpływ na jego właściwości oraz przydatność. Jeśli cement workowany zostanie zawilgocony, nastąpi jego zbrylenie. Użycie zbrylonego cementu może wpłynąć na pogorszenie właściwości mieszanki oraz utratę wytrzymałości betonu. Okres gwarancji liczony jest od daty workowania zamieszczonej na opakowaniu. Aby zachować gwarancję należy postępować zgodnie z następującymi zasadami składowania i przechowywania:

- worki z cementem należy układać w stosy płaskie, nie dopuszczać do nadmiernych obciążeń – max 6 sztuk w stosie. Większe ilości będą powodować mniejszą stabilność stosu oraz ryzyko ześlizgnięcia się worków,

- należy chronić worki przed uszkodzeniem – rozdarciem, wilgocią stosując dodatkową ochronę w postaci kapturów foliowych,

- składować w miejscu suchym zabezpieczonym przed opadami (składy otwarte  - miejsca zadaszone zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi; składy zamknięte – pomieszczenia o szczelnym zadaszeniu oraz ścianach),

- podłoże na którym składowane są worki z cementem musi być suche oraz  zabezpieczone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem (gromadzenie się wody wskutek opadów atmosferycznych lub inne źródła wody - wilgoci).

 

 

EKO produkcja

Cementownia Odra S.A. nieustannie ogranicza swoje oddziaływanie na środowisko. Modernizacja urządzeń, zmiana technologii produkcji oraz wykorzystanie do działalności znacznych ilości odpadów przemysłowych pozwala spełniać najostrzejsze wymagania w zakresie ochrony środowiska.

więcej
Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Cementowanię "ODRA" S.A.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.