ZNAK JAKOŚCI „PEWNY CEMENT”

Cementownia Odra S.A., po spełnieniu wszystkich wymagań uprawniających do korzystania ze wspólnego znaku gwarancyjnego, uzyskała prawo do oznaczania swoich wyrobów znakiem jakości „Pewny Cement”.

Znak ten przyznawany jest przez Stowarzyszenie Producentów Cementu za spełnianie najwyższych norm i specyfikacji technicznych dotyczących parametrów cementu na wszystkich etapach produkcji. Dzięki oznaczeniu „Pewny Cement” Cementownia ODRA S.A. wyraźnie podkreśla jakość swoich cementów a klientom daje prosty sposób na wybór produktu, który spełnia najwyższe wymagania.