Wręczenie nagród Prezesa Cementowni ODRA S.A. absolwentom Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej

Od wielu lat Cementownia ODRA współpracuje z Politechniką Opolską. Współpraca jest wielokierunkowa, polega m.in. na zakupie maszyn i urządzeń badawczych dla Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, udostępnianiu maszyn i urządzeń w Cementowni do celów badań naukowych, organizacji staży i praktyk dla studentów.

Wynikiem wieloletniej współpracy Cementowni i Wydziału Budownictwa i Architektury, a szczególnie Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych Politechniki Opolskiej, która była realizatorem wielu prac badawczych związanych z technologią betonu z wykorzystaniem cementu z Cementowni „ODRA” było wręczenie w 2017 roku nagród Prezesa Cementowni „ODRA” S.A. absolwentom, którzy w swoich pracach dyplomowych promują zastosowanie betonu w budownictwie. Konkurs miał na celu stworzenie dodatkowej zachęty do podejmowania coraz bardziej interesujących tematów związanych z cementem i betonem w pracach dyplomowych z zakresu inżynierii materiałów budowlanych, fizyki materiałów oraz nowoczesnych zastosowań betonu w architekturze. Komisja konkursowa złożona z czterech profesorów wydziału oraz przedstawiciela Cementowni „ODRA” S.A. wyłoniła troje zwycięzców.

Laureat I nagrody otrzymał dodatkowo od prezesa Cementowni – Wojciecha Putry „Betonowy diament” przygotowany przez Cementownię specjalnie na tą uroczystość.