Przekazanie na rzecz Uniwersytetu Opolskiego zbioru skamieniałości

W 2016 Cementownia ODRA S.A. przekazała na rzecz Uniwersytetu Opolskiego zbiór posiadanych skamieniałości pochodzących z okresu turońskego epoki późnej kredy. Dzięki temu uczelnia wzbogaciła się o zbiór okazów zaliczanych do paleontologicznych skarbów Ziemi Opolskiej.

Okazy te zostały udostępnione dla zwiedzających na stałej wystawie w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego. Wśród eksponatów wystawy znajdują się takie skamieniałości, jak jedne z największych w Polsce amonitów, belemnity oraz również osiągające potężne rozmiary inoceramy.