Odra dla Biznesu – Biznes dla Odry

13 września podczas V konferencji „Odrzańska Droga Wodna – zagrożenia, perspektywa, znaczenie dla gospodarki” przedstawiciele samorządów oraz biznesu podpisali Deklarację Odrzańską, będącą odzwierciedleniem woli wykorzystania możliwości transportowych, jakie daje rzeka Odra.

Rzeka Odra była – i może stać się ponownie, ważnym żeglugowym szlakiem transportowym nie tylko dla Polski. Warunkiem pełnienia tych funkcji jest jednak wykonanie niezbędnych prac inwestycyjnych usprawniających żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej. Cementownia Odra S.A. jako przedsiębiorstwo położone nad Odrą potencjał i możliwości rzeki w pełni dostrzega, stąd też poparcie Prezesa Zarządu Wojciecha Putry dla inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego Adriana Czubaka. W podpisanym dokumencie strony wyrażają wolę udziału w efektywnym wykorzystaniu możliwości, jakie dałoby przywrócenie transportu wodnego na Odrzańskiej Drodze Wodnej.