Obowiązek informacyjny RODO

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z RODO informujemy, iż Cementownia” Odra” S.A. respektuje wszystkie regulacje dotyczące Ochrony Danych Osobowych nałożone przez RODO oraz Ustawę o Ochronie Danych Osobowych.

25.05.2018 r.

Cementownia ODRA S. A.                                                                     

ul. Budowlanych 9

45-005 Opole

Obowiązek informacyjny administratora danych na podstawie art. 13 i 14 RODO* w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejszym jako Administrator przetwarzający Pani/Pana/Państwa dane osobowe, spełniając obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informuję iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Cementownia Odra S. A., ul. Budowlanych 9, 45-005 Opole, KRS nr 35256, NIP: 754-033-47-83. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na podany powyżej adres siedziby lub w drodze korespondencji e-mail na adres: biuro@odrasa.com.pl.

2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w celu prawidłowej realizacji zawartych umów, celach marketingowych, wystawiania dokumentów księgowych, archiwizacji, dochodzenia i windykacji zaległych należności lub ewentualnych postępowań sądowych.

3. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem;

4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Pani/Pana/Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów Administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem.

8. Administrator stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia w celu ochrony Pana/Pani danych, przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania kopii swoich danych, które mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora.

9. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  

 

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).