Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica we współpracy z Cementownią ODRĄ

Współpraca szkół zawodowych z przedstawicielami świata gospodarki zawsze będzie ważna i aktualna. Wychodząc tej idei naprzeciw 6 września 2017 Prezes Zarządu Cementowni ODRA S.A. Wojciech Putra podpisał Porozumienie o współpracy ze Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu (dawnym Technikum Materiałów Wiążących w Opolu).

Porozumienie to ma na celu upowszechnianie wśród uczniów Publicznego Technikum nr 7 szeroko rozumianej wiedzy chemicznej poprzez przeprowadzenie i zorganizowanie prelekcji, warsztatów oraz wycieczek dydaktycznych z zakresu produkcji cementu i ochrony środowiska oraz organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk. Pierwsze prelekcje dotyczące wydobycia i przygotowania surowców do produkcji cementu i rekultywacji terenów powydobywczych przewidziane są już na październik 2017. W dalszym planie jest również m.in. zapoznanie z procesem technologicznym produkcji cementu, działaniami wspierającymi ochronę środowiska, sposobami przygotowania i spalania paliw alternatywnych oraz pracą zakładowego laboratorium. Wszystkie prelekcje i warsztaty prowadzone będą przez pracowników Cementowni ODRA S.A. posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe i będących specjalistami w swoich dziedzinach.