Dzięki Cementowni ODRA S.A. piękna Junona powróciła do Opola

...i co więcej, na stałe zatrzymała się na oczekującym na nią już od kilku lat cokole w Parku Nadodrzańskim.

Rok 2017 jest rokiem wielu jubileuszy. Świętujemy 800 lecie miasta Opola, 160- lecie przemysłu cementowego w Polsce i Opolu a także 200-lecie wynalezienia cementu portlandzkiego. Jest to niepowtarzalna okazja aby przypomnieć mieszkańcom Opola fascynującą historię przemysłu cementowego w Opolu i białego opolskiego złota - cementu, Junony z Parku Nadodrzańskiego ale także -  jak powiedział Prezes Zarządu Cementowni Odra S.A. na uroczystości odsłonięcia pomnika „pokazać, jak życzliwym materiałem, służącym nie tylko do celów związanych z budownictwem jest cement”. Rzeźbę w ramach pracy dyplomowej wykonali studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego na zlecenie Cementowni ODRA S.A., która jest fundatorem i inicjatorem odtworzenia popiersia.

Warto przypomnieć, że historia opolskiej Junony sięga roku 1867, kiedy to w Paryżu odbywała się światowa Wystawa Powszechna Wszystkich Narodów, na której to Opole postanowiło pokazać to, co ma najcenniejszego – cement. Pierwsza opolska cementownia – cementownia Grundmana zaprezentowała swój produkt w postaci rzeźby, a konkretnie popiersia Junony, które było wierną kopią marmurowego popiersia bogini Junony z rzymskiego pałacu Villa Ludovisi. Po powrocie do Opola Junonę postawiono najpierw w Parku Zamkowym a później w Parku Nadodrzańskim, gdzie doczekała wojny i wkroczenia Armii Czerwonej. Od tego momentu ślad po niej ginie. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, pokazującej proces powstawania Junony oraz jej uroczyste odsłonięcie w Parku Nadodrzańskim.