Cementownia ODRA S.A. nawiązuje współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie

W 2016 roku Cementownia Odra nawiązała współpracę z PWSZ w Nysie. W ramach umowy Cementownia ufundowała stypendia dla dwóch studentów nyskiej uczelni, organizuje praktyki oraz wspiera będzie różne projekty badawcze i rozwojowe.

Pierwszym z nich jest kwestia odzysku ciepła odpadowego i przekształcania go w energię elektryczną. Ponadto umowa zakłada czasową wymianę kadr na zasadzie praktyk i staży. Cementownia Odra zainteresowana jest wykorzystaniem prac badawczych prowadzonych przez pracowników PWSZ.